5.jpg
2.jpg
1.jpg
3jpg
4.jpg
6jpg

Pasoši za kućne ljubimce

Podaci za identifikaciji životinja...

Procitaj više...

Pregled i vakcinacija

Preporuka je, obaviti sistematski pregled najmanje jednom godišnje

Procitaj više...

Zadnje objave

Parvoviroza-opaka bolest štenadi!!!

24.11.2019

Parvoviroza je vrlo zarazno oboljenje kod pasa uzrokovana izrazito otpornim parvovirusom,koji se u o
Kako donirati hranu za pse

21.11.2019

Donaciju za hranu u Prihvatilište za pse ,,Koprivnica,, možete uplatiti direktno na račun Veterin

Gostiju Online

Treutno 3 gostiju online

Video

Oglasi

Profile Information

Application 0.000 seconds (+0.000); 0.30 MB (+0.299) - afterLoad
Application 0.053 seconds (+0.053); 1.14 MB (+0.845) - afterInitialise
Application 0.076 seconds (+0.024); 2.58 MB (+1.437) - afterRoute
Application 0.240 seconds (+0.163); 3.34 MB (+0.758) - afterDispatch
Application 0.249 seconds (+0.010); 3.46 MB (+0.121) - beforeRenderModule mod_menu (Top)
Application 0.258 seconds (+0.009); 3.50 MB (+0.044) - afterRenderModule mod_menu (Top)
Application 0.258 seconds (+0.000); 3.50 MB (-0.007) - beforeRenderModule mod_custom (Follow us on)
Application 0.260 seconds (+0.002); 3.50 MB (+0.007) - afterRenderModule mod_custom (Follow us on)
Application 0.260 seconds (+0.000); 3.50 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_custom (Mega copyright)
Application 0.262 seconds (+0.001); 3.51 MB (+0.008) - afterRenderModule mod_custom (Mega copyright)
Application 0.262 seconds (+0.000); 3.51 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_custom (Mega address)
Application 0.263 seconds (+0.001); 3.51 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (Mega address)
Application 0.263 seconds (+0.000); 3.51 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_sp_simple_youtube (Video)
Application 0.264 seconds (+0.001); 3.52 MB (+0.009) - afterRenderModule mod_sp_simple_youtube (Video)
Application 0.264 seconds (+0.000); 3.52 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_custom (Registar Pasa)
Application 0.265 seconds (+0.001); 3.52 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (Registar Pasa)
Application 0.265 seconds (+0.000); 3.52 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_banners (Oglasi)
Application 0.271 seconds (+0.007); 3.56 MB (+0.045) - afterRenderModule mod_banners (Oglasi)
Application 0.272 seconds (+0.000); 3.56 MB (-0.007) - beforeRenderModule mod_megamininews (Zadnje objave)
Application 0.283 seconds (+0.011); 3.67 MB (+0.110) - afterRenderModule mod_megamininews (Zadnje objave)
Application 0.283 seconds (+0.000); 3.59 MB (-0.078) - beforeRenderModule mod_whosonline (Gostiju Online)
Application 0.304 seconds (+0.021); 3.61 MB (+0.019) - afterRenderModule mod_whosonline (Gostiju Online)
Application 0.304 seconds (+0.000); 3.60 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_custom (Sterilizacija)
Application 0.305 seconds (+0.001); 3.61 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (Sterilizacija)
Application 0.305 seconds (+0.000); 3.61 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_custom (Pregled i vakcinacija)
Application 0.306 seconds (+0.001); 3.61 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (Pregled i vakcinacija)
Application 0.306 seconds (+0.000); 3.61 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_custom (Pasoši za kućne ljubimce)
Application 0.307 seconds (+0.001); 3.61 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (Pasoši za kućne ljubimce)
Application 0.307 seconds (+0.000); 3.61 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_megabannerslider (Mega Banner Slider)
Application 0.320 seconds (+0.013); 3.63 MB (+0.019) - afterRenderModule mod_megabannerslider (Mega Banner Slider)
Application 0.320 seconds (+0.000); 3.62 MB (-0.006) - beforeRenderModule mod_menu (Main Menu)
Application 0.327 seconds (+0.007); 3.64 MB (+0.016) - afterRenderModule mod_menu (Main Menu)
Application 0.327 seconds (+0.000); 3.63 MB (-0.006) - beforeRenderModule mod_custom (Hot-line)
Application 0.328 seconds (+0.001); 3.64 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (Hot-line)
Application 0.336 seconds (+0.008); 3.69 MB (+0.050) - afterRender

Memory Usage

3.72 MB (3,904,584 Bytes)

27 Queries Logged

 1. SELECT `data`
    FROM `cxxs_session`
    WHERE `session_id` = 'dc6ov8ip2rmvrttujlaeo4fvk4'
 2. SELECT `session_id`
    FROM `cxxs_session`
    WHERE `session_id` = 'dc6ov8ip2rmvrttujlaeo4fvk4'
    LIMIT 0, 1
 3. INSERT INTO `cxxs_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('dc6ov8ip2rmvrttujlaeo4fvk4', 0, 1576350040)
 4. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 5. SELECT id, rules
    FROM `cxxs_viewlevels`
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM cxxs_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 7. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 8. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component
    FROM cxxs_menu AS m
    LEFT JOIN cxxs_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    AND m.access IN (1,1)
    ORDER BY m.lft
 9. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 10. SELECT *
    FROM cxxs_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 11. SELECT id, home, template, s.params
    FROM cxxs_template_styles as s
    LEFT JOIN cxxs_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 12. SELECT a.rules
    FROM cxxs_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 13. SELECT b.rules
    FROM cxxs_assets AS a
    LEFT JOIN cxxs_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 14. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published
    FROM cxxs_content AS a
    LEFT JOIN cxxs_categories AS c
    ON c.id = a.catid
    LEFT JOIN cxxs_users AS ua
    ON ua.id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_users AS uam
    ON uam.id = a.modified_by
    LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id ) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    INNER JOIN cxxs_content_frontpage AS fp
    ON fp.content_id = a.id
    WHERE a.access IN (1,1)
    AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-14 19:00:40')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-14 19:00:40')
    ORDER BY c.lft, fp.ordering, a.created DESC
    LIMIT 0, 4
 15. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published
    FROM cxxs_content AS a
    LEFT JOIN cxxs_categories AS c
    ON c.id = a.catid
    LEFT JOIN cxxs_users AS ua
    ON ua.id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_users AS uam
    ON uam.id = a.modified_by
    LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id ) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    INNER JOIN cxxs_content_frontpage AS fp
    ON fp.content_id = a.id
    WHERE a.access IN (1,1)
    AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-14 19:00:41')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-14 19:00:41')
    ORDER BY c.lft, fp.ordering, a.created DESC
 16. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM cxxs_categories as c
    LEFT JOIN cxxs_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=78
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 17. SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
    FROM cxxs_modules AS m
    LEFT JOIN cxxs_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    LEFT JOIN cxxs_extensions AS e
    ON e.element = m.module
    AND e.client_id = m.client_id
    WHERE m.published = 1
    AND e.enabled = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2019-12-14 19:00:41')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2019-12-14 19:00:41')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 435 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY m.position, m.ordering
 18. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_contact'
 19. SELECT *
    FROM cxxs_banners
    WHERE NOW() >= `reset`
    AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00'
    AND `reset`!=NULL
    AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)
 20. SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions
    FROM cxxs_banners as a
    WHERE a.state=1
    AND (NOW() >= a.publish_up OR a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (NOW() <= a.publish_down OR a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (a.imptotal = 0 OR a.impmade <= a.imptotal)
    AND a.catid IN (15)
    ORDER BY a.sticky DESC,a.ordering
 21. SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions
    FROM cxxs_banners as a
    WHERE a.state=1
    AND (NOW() >= a.publish_up OR a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (NOW() <= a.publish_down OR a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (a.imptotal = 0 OR a.impmade <= a.imptotal)
    AND a.catid IN (15)
    ORDER BY a.sticky DESC,a.ordering
    LIMIT 0, 5
 22. UPDATE cxxs_banners
    SET impmade = (impmade + 1)
    WHERE id = 5
 23. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published
    FROM cxxs_content AS a
    LEFT JOIN cxxs_content_frontpage AS fp
    ON fp.content_id = a.id
    LEFT JOIN cxxs_categories AS c
    ON c.id = a.catid
    LEFT JOIN cxxs_users AS ua
    ON ua.id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_users AS uam
    ON uam.id = a.modified_by
    LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id ) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.access IN (1,1)
    AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1
    AND a.catid IN (79)
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-12-14 19:00:41')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-12-14 19:00:41')
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 2
 24. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM cxxs_categories as c
    LEFT JOIN cxxs_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=79
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 25. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM cxxs_session
    WHERE client_id = 0
 26. SELECT a.username, a.time, a.userid, a.usertype, a.client_id
    FROM cxxs_session AS a
    WHERE a.userid != 0
    AND a.client_id = 0
    GROUP BY a.userid
 27. UPDATE `cxxs_session`
    SET `data` = 'Ye39duV3ZKZu2AgdEG9bHs6b7sWPHR7Y2dE_ippVNH-4Kvr7K_Z4MWCy5gcdbSu6xrK3rJkqPZEV1XcBxGXkNOh_oejKYDXM0tDhtI6DPEPpg94qIcd0HXkOk8okuOc502D3EYRrcsjQ_jRgO2w_cN89GJo2zjwaWdiEmW981Pw0oHLMADWCXwLGStpqO5fZQ1ts-PIRZgyHS-88nt-L171zue32eY_Um6N5mP0XTdOQAOSRrZDfzdEYYCFSLnaEpXTly-2uAbsXw7qK9xYVkoLkznSPY8QZWKUTwQoZ5ukT41ys-KmHS351jE4Z9vMd57ESrpHqGblRff6mvpRl7Ws8bgwYTEIquR8-XC_Muyt-x0-9uOcdxEZuUZDDJIqVrq9y7fIArACbh8xjbH_hCK_MNk-omKEt6xT2O6ZckGdxrb4UjOHcNxdDGmDAGVD57uR_j0qLo2TCR3V5JGn_O5p8Ewo7MFwDr3Kms58ez819V_MTXFkNq_5-4_vLZvrsyCZJC0NgoWWWYG2NJN2ZkrFWW_XW1Bjk-6_SSgZlCQqWkLkIyXiB5n0WSOe5RQ3dhyenf_DSD7LxatlVtL44TnV4tiMgPl_IcYcoP0AQlb7IDdMv9Vyal6xTZ2dBhhF9E2o3fH--5vRE2VwRRlgntrqBQlIZkU-FgJH1zxx6sEuF5osMdFNkLS60JTMxzlKO6Rlk4mM939AMipQrqL3E3od6gIqVZ52EwIBRcbShq1WAdbLheXYAlGXyxISw4DdtZTqHjMn9SBD3FL6XovCokROivaL7VCvtjAZ9GoxiICtxlIIUvhKrTkVQa-dr2cj60aJkGWuOsDizS93wNARyAR9OvQCqLnh3HPz73Io9N_H_k4TR7iAIiUGuYxrA2tYstzkDmX275n4nVvVcTpPs-mwePr6JGAHAKVjFF2FAWRi0d-VKTdd-GZVthqc5T5x75d_BXLXe3HB_hNSzJ1nRB8U2YDqGWGYkMOeRpaYTwu4c57RFB9znXZnRXo9hfB_pCwyt95km602XuWojbPidxR911LRckutWO4lZJ5zxqtKsWHgibA-kRSWyq7hNpcGlb99OB0gbfiF5NKM6XJ_gAtN5Z9PGUm8Hqc0R-BaTnLUD52XGRL3eFyIHGbZRdcmFl2ltG3i1PwO-QQODbq4-hg..', `time` = 1576350041
    WHERE `session_id` = 'dc6ov8ip2rmvrttujlaeo4fvk4'

21 Query Types Logged, Sorted by Occurrences.

SELECT Tables:
 1. 4 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM cxxs_extensions
 2. 2 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM cxxs_categories as c LEFT JOIN cxxs_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 3. 2 × SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions FROM cxxs_banners as a
 4. 2 × SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM cxxs_content AS a LEFT JOIN cxxs_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN cxxs_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 5. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM cxxs_modules AS m LEFT JOIN cxxs_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN cxxs_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
 6. 1 × SELECT * FROM cxxs_banners
 7. 1 × SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM cxxs_content AS a LEFT JOIN cxxs_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id LEFT JOIN cxxs_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN cxxs_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 8. 1 × SELECT a.username, a.time, a.userid, a.usertype, a.client_id FROM cxxs_session AS a
 9. 1 × SELECT guest, usertype, client_id FROM cxxs_session
 10. 1 × SELECT a.rules FROM cxxs_assets AS a
 11. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM cxxs_extensions
 12. 1 × SELECT id, rules FROM `cxxs_viewlevels
 13. 1 × SELECT `session_id` FROM `cxxs_session`
 14. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component FROM cxxs_menu AS m LEFT JOIN cxxs_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 15. 1 × SELECT * FROM cxxs_languages
 16. 1 × SELECT `data` FROM `cxxs_session`
 17. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM cxxs_template_styles as s LEFT JOIN cxxs_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
 18. 1 × SELECT b.rules FROM cxxs_assets AS a LEFT JOIN cxxs_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
OTHER Tables:
 1. 1 × UPDATE `cxxs_session` SET `data` = 'Ye39duV3ZKZu2AgdEG9bHs6b7sWPHR7Y2dE_ippVNH-4Kvr7K_Z4MWCy5gcdbSu6xrK3rJkqPZEV1XcBxGXkNOh_oejKYDXM0tDhtI6DPEPpg94qIcd0HXkOk8okuOc502D3EYRrcsjQ_jRgO2w_cN89GJo2zjwaWdiEmW981Pw0oHLMADWCXwLGStpqO5fZQ1ts-PIRZgyHS-88nt-L171zue32eY_Um6N5mP0XTdOQAOSRrZDfzdEYYCFSLnaEpXTly-2uAbsXw7qK9xYVkoLkznSPY8QZWKUTwQoZ5ukT41ys-KmHS351jE4Z9vMd57ESrpHqGblRff6mvpRl7Ws8bgwYTEIquR8-XC_Muyt-x0-9uOcdxEZuUZDDJIqVrq9y7fIArACbh8xjbH_hCK_MNk-omKEt6xT2O6ZckGdxrb4UjOHcNxdDGmDAGVD57uR_j0qLo2TCR3V5JGn_O5p8Ewo7MFwDr3Kms58ez819V_MTXFkNq_5-4_vLZvrsyCZJC0NgoWWWYG2NJN2ZkrFWW_XW1Bjk-6_SSgZlCQqWkLkIyXiB5n0WSOe5RQ3dhyenf_DSD7LxatlVtL44TnV4tiMgPl_IcYcoP0AQlb7IDdMv9Vyal6xTZ2dBhhF9E2o3fH--5vRE2VwRRlgntrqBQlIZkU-FgJH1zxx6sEuF5osMdFNkLS60JTMxzlKO6Rlk4mM939AMipQrqL3E3od6gIqVZ52EwIBRcbShq1WAdbLheXYAlGXyxISw4DdtZTqHjMn9SBD3FL6XovCokROivaL7VCvtjAZ9GoxiICtxlIIUvhKrTkVQa-dr2cj60aJkGWuOsDizS93wNARyAR9OvQCqLnh3HPz73Io9N_H_k4TR7iAIiUGuYxrA2tYstzkDmX275n4nVvVcTpPs-mwePr6JGAHAKVjFF2FAWRi0d-VKTdd-GZVthqc5T5x75d_BXLXe3HB_hNSzJ1nRB8U2YDqGWGYkMOeRpaYTwu4c57RFB9znXZnRXo9hfB_pCwyt95km602XuWojbPidxR911LRckutWO4lZJ5zxqtKsWHgibA-kRSWyq7hNpcGlb99OB0gbfiF5NKM6XJ_gAtN5Z9PGUm8Hqc0R-BaTnLUD52XGRL3eFyIHGbZRdcmFl2ltG3i1PwO-QQODbq4-hg..', `time` = 1576350041
 2. 1 × UPDATE cxxs_banners SET impmade = (impmade + 1)
 3. 1 × INSERT INTO `cxxs_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('dc6ov8ip2rmvrttujlaeo4fvk4', 0, 1576350040