Pasoši za kučne ljubimce i čipovanje

Kako bi ste mogli ući i kretati se na području Republike Hrvatske i drugih država članica         Europske unije s vašim kućnim ljubimcem morate za njega posjedovati EU pasoš i/ili veterinarski certifikat koje izdaju i podatke u njima evidentiraju i ovjeravaju veterinari ovlašteni od nadležnih tijela država iz kojih dolazite. U pasošu ili certifikatu moraju biti upisani podaci o identifikaciji životinje, cijepljenju protiv bjesnoće, u određenim slučajevima o obavljenom testu određivanja titra protutijela i za neke EU države članice o tretiranju pasa protiv trakavice Echinococcus multilocularis.
 
                          
 
Vaš kućni ljubimac mora biti odgovarajuće označen mikročipom ili jasno čitljivom tetovažom. Od 2011. godine mikročip je jedini važeći način identifikacije pasa, mačaka i ostalih kućni ljubimaca. Tip mikročipa nije propisan, no u EU državama članicama uobičajena je upotreba mikročipova koji odgovaraju ISO standardu 11784 ili 11785. Ukoliko mikročip ne odgovara ovim standardima vlasnik životinje dužan je, o svom trošku, osigurati odgovarajući čitač kako bi se mikročip pri pregledu mogao očitati. Mikročipiranje kućnog ljubimca može se obaviti u bilo kojoj dobi životinje u skladu s preporukama proizvođača mikročipa, no obavezno se mikročipiranje mora obaviti prije cijepljenja protiv bjesnoće. Ukoliko je kućni ljubimac prvo cijepljen, a potom mikročipiran, cijepljenje se ne smatra važećim. U ovom slučaju životinju je nužno nakon mikročipiranja ponovno cijepiti protiv bjesnoće te je nakon cijepljenja potrebno pričekati 21 dan prije ulaska na područje Europske unije.
Veterinarska stanica Bugojno

Profile Information

Application 0.000 seconds (+0.000); 0.30 MB (+0.304) - afterLoad
Application 0.057 seconds (+0.057); 1.15 MB (+0.845) - afterInitialise
Application 0.082 seconds (+0.025); 2.61 MB (+1.459) - afterRoute
Application 0.135 seconds (+0.053); 3.29 MB (+0.683) - afterDispatch
Application 0.144 seconds (+0.010); 3.38 MB (+0.094) - beforeRenderModule mod_menu (Top)
Application 0.153 seconds (+0.009); 3.43 MB (+0.044) - afterRenderModule mod_menu (Top)
Application 0.153 seconds (+0.000); 3.42 MB (-0.007) - beforeRenderModule mod_custom (Follow us on)
Application 0.156 seconds (+0.002); 3.43 MB (+0.009) - afterRenderModule mod_custom (Follow us on)
Application 0.156 seconds (+0.000); 3.43 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_custom (Mega copyright)
Application 0.157 seconds (+0.001); 3.43 MB (+0.008) - afterRenderModule mod_custom (Mega copyright)
Application 0.157 seconds (+0.000); 3.43 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_custom (Mega address)
Application 0.158 seconds (+0.001); 3.44 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (Mega address)
Application 0.158 seconds (+0.000); 3.44 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_menu (Main Menu)
Application 0.165 seconds (+0.007); 3.45 MB (+0.016) - afterRenderModule mod_menu (Main Menu)
Application 0.166 seconds (+0.000); 3.45 MB (-0.006) - beforeRenderModule mod_custom (Hot-line)
Application 0.166 seconds (+0.001); 3.45 MB (+0.004) - afterRenderModule mod_custom (Hot-line)
Application 0.173 seconds (+0.007); 3.49 MB (+0.042) - afterRender

Memory Usage

3.52 MB (3,690,208 Bytes)

20 Queries Logged

 1. SELECT `data`
    FROM `cxxs_session`
    WHERE `session_id` = 'm341tb7hbcir4tmv6re6mf3ub4'
 2. DELETE
    FROM `cxxs_session`
    WHERE `time` < 1580026431
 3. SELECT `session_id`
    FROM `cxxs_session`
    WHERE `session_id` = 'm341tb7hbcir4tmv6re6mf3ub4'
    LIMIT 0, 1
 4. INSERT INTO `cxxs_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('m341tb7hbcir4tmv6re6mf3ub4', 0, 1580027331)
 5. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 6. SELECT id, rules
    FROM `cxxs_viewlevels`
 7. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM cxxs_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 8. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 9. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component
    FROM cxxs_menu AS m
    LEFT JOIN cxxs_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    AND m.access IN (1,1)
    ORDER BY m.lft
 10. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 11. SELECT *
    FROM cxxs_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 12. SELECT id, home, template, s.params
    FROM cxxs_template_styles as s
    LEFT JOIN cxxs_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 13. SELECT a.rules
    FROM cxxs_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 14. SELECT b.rules
    FROM cxxs_assets AS a
    LEFT JOIN cxxs_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 15. SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count
    FROM cxxs_content AS a
    LEFT JOIN cxxs_categories AS c
    on c.id = a.catid
    LEFT JOIN cxxs_users AS u
    on u.id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published <= 0
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.id = 72
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-26 08:28:51')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-26 08:28:51')
    AND (a.state = 1 OR a.state =2)
 16. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM cxxs_categories as c
    LEFT JOIN cxxs_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=77
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 17. UPDATE cxxs_content
    SET hits = hits + 1
    WHERE id = 72
 18. SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
    FROM cxxs_modules AS m
    LEFT JOIN cxxs_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    LEFT JOIN cxxs_extensions AS e
    ON e.element = m.module
    AND e.client_id = m.client_id
    WHERE m.published = 1
    AND e.enabled = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2020-01-26 08:28:51')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2020-01-26 08:28:51')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 0 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY m.position, m.ordering
 19. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_contact'
 20. UPDATE `cxxs_session`
    SET `data` = 'hgp6DNk9lVQifOhUFQ7DmMU-AhU-RdAA_bAtWTNTItXp33iKkfzU5j1gne4xqJu2FbTmVPcudDFrFaEueUgicavxyVhhlVIIqDHV5itCHGPwaKT7oUuRCfhPZkCjE6Ap128OcKjXL7c9uuPIa6kdeMlyQjd_2pi2HsruyQfic8hOfrUUrHNm94J4Lcpcdtef642FTmUjRWp46KTwWjGzHo71P3QXftTwQwqlgT9nP4dUd1RPQqtreQW8c8Y6j3IuoV7xp_ey0bCVBxbfy2Dhzc6OInXrdA8kpZlT2VigksjlDUY_g1cIu2VT061euOtpEQJc6F9hVEXfEXu8dMqpi4CewhA1r1WnyuaD7KEcMX9xeA4C8qBuQ1JxxStBVzPAI8VjMdZC-mKJyngJyuUGVaFqpH1jgnKXe10NkTSE1t6WLyQ-U7p6I1rqgY-WWAuMhQkvleAmB8PmHqdSK8g_orcaj9yt3E8NNEVYEYx4T2ahiet3S2ti5y6A4xfqR_a-9Zc0HG-Q52OhE5ci0Ad6r5Zz8OfMJjMmNVQUbET0mLVNmixHMyqoVBMhWLK_0C0lxur49ztna1kgSLPSMCtz1U18kM6F4ovjCxIjK5KI2OhMpTfJfwkY3ksHe5ucqDNFHnaxQ5MyC5hgdeT2-vj6k6jEj_o-69NYfI7TRCkXLc3OCxiC-JLc9GVBLGVDZX5DJm4DhYPd4ZiGB_TpBcdBI8Q9yv1eV0YOMZa2eCbwaUa6Yrg-VoGNeZ87J9F0a7u4zdIUnlob8tGmsGCv0y1zIUmNvByWPMGZeVDG2QFNLy9fcSsgSMKx7gpKj43qnw_dsDa6FOlgqiZuRn_BmNU0Sx2pDZZrnQ3F6rrxE56ovv_V0zHaMdSXUk0rDCAXEEun1Jz6xMV9Xm-FWL-2UMgPwoi8UCwRVN3wfNnONTvyaz2gA8wRr7-BmZvATHfqs5m4lei6bCN2K85h6wVWlJP8CnrN37dUTnR5nUt3SuX4x45tfiZULUBzkiZxDxAVi2a_8An5uFGT7ZIYKWMtTFU5oDXg5iUuC_P9q0bThPKFqyGEsP7RMQRnRazb7lg6X3b6MsW2Mz_AsRNhz576O1-NjPQjGxe4s6wsddVI5ox-E48styrCS9PhXesEW7UHFZyBFzBmXxKszIutWZIepBLebA..', `time` = 1580027331
    WHERE `session_id` = 'm341tb7hbcir4tmv6re6mf3ub4'

17 Query Types Logged, Sorted by Occurrences.

SELECT Tables:
 1. 4 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM cxxs_extensions
 2. 1 × SELECT b.rules FROM cxxs_assets AS a LEFT JOIN cxxs_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 3. 1 × SELECT a.rules FROM cxxs_assets AS a
 4. 1 × SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM cxxs_content AS a LEFT JOIN cxxs_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN cxxs_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 5. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM cxxs_categories as c LEFT JOIN cxxs_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 6. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM cxxs_modules AS m LEFT JOIN cxxs_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN cxxs_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
 7. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM cxxs_template_styles as s LEFT JOIN cxxs_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
 8. 1 × SELECT * FROM cxxs_languages
 9. 1 × SELECT `session_id` FROM `cxxs_session`
 10. 1 × SELECT id, rules FROM `cxxs_viewlevels
 11. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM cxxs_extensions
 12. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component FROM cxxs_menu AS m LEFT JOIN cxxs_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 13. 1 × SELECT `data` FROM `cxxs_session`
OTHER Tables:
 1. 1 × UPDATE `cxxs_session` SET `data` = 'hgp6DNk9lVQifOhUFQ7DmMU-AhU-RdAA_bAtWTNTItXp33iKkfzU5j1gne4xqJu2FbTmVPcudDFrFaEueUgicavxyVhhlVIIqDHV5itCHGPwaKT7oUuRCfhPZkCjE6Ap128OcKjXL7c9uuPIa6kdeMlyQjd_2pi2HsruyQfic8hOfrUUrHNm94J4Lcpcdtef642FTmUjRWp46KTwWjGzHo71P3QXftTwQwqlgT9nP4dUd1RPQqtreQW8c8Y6j3IuoV7xp_ey0bCVBxbfy2Dhzc6OInXrdA8kpZlT2VigksjlDUY_g1cIu2VT061euOtpEQJc6F9hVEXfEXu8dMqpi4CewhA1r1WnyuaD7KEcMX9xeA4C8qBuQ1JxxStBVzPAI8VjMdZC-mKJyngJyuUGVaFqpH1jgnKXe10NkTSE1t6WLyQ-U7p6I1rqgY-WWAuMhQkvleAmB8PmHqdSK8g_orcaj9yt3E8NNEVYEYx4T2ahiet3S2ti5y6A4xfqR_a-9Zc0HG-Q52OhE5ci0Ad6r5Zz8OfMJjMmNVQUbET0mLVNmixHMyqoVBMhWLK_0C0lxur49ztna1kgSLPSMCtz1U18kM6F4ovjCxIjK5KI2OhMpTfJfwkY3ksHe5ucqDNFHnaxQ5MyC5hgdeT2-vj6k6jEj_o-69NYfI7TRCkXLc3OCxiC-JLc9GVBLGVDZX5DJm4DhYPd4ZiGB_TpBcdBI8Q9yv1eV0YOMZa2eCbwaUa6Yrg-VoGNeZ87J9F0a7u4zdIUnlob8tGmsGCv0y1zIUmNvByWPMGZeVDG2QFNLy9fcSsgSMKx7gpKj43qnw_dsDa6FOlgqiZuRn_BmNU0Sx2pDZZrnQ3F6rrxE56ovv_V0zHaMdSXUk0rDCAXEEun1Jz6xMV9Xm-FWL-2UMgPwoi8UCwRVN3wfNnONTvyaz2gA8wRr7-BmZvATHfqs5m4lei6bCN2K85h6wVWlJP8CnrN37dUTnR5nUt3SuX4x45tfiZULUBzkiZxDxAVi2a_8An5uFGT7ZIYKWMtTFU5oDXg5iUuC_P9q0bThPKFqyGEsP7RMQRnRazb7lg6X3b6MsW2Mz_AsRNhz576O1-NjPQjGxe4s6wsddVI5ox-E48styrCS9PhXesEW7UHFZyBFzBmXxKszIutWZIepBLebA..', `time` = 1580027331
 2. 1 × UPDATE cxxs_content SET hits = hits + 1
 3. 1 × INSERT INTO `cxxs_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('m341tb7hbcir4tmv6re6mf3ub4', 0, 1580027331
 4. 1 × DELETE FROM `cxxs_session`