Zadnje objave

Parvoviroza-opaka bolest štenadi!!!

24.11.2019

Parvoviroza je vrlo zarazno oboljenje kod pasa uzrokovana izrazito otpornim parvovirusom,koji se u o
Kako donirati hranu za pse

21.11.2019

Donaciju za hranu u Prihvatilište za pse ,,Koprivnica,, možete uplatiti direktno na račun Veterin

Video

Oglasi

Veterinarska stanica Bugojno

home

Veterinarska stanica ima tradiciju uspješnog obavljanja veterinarske djelatnosti kroz dugi niz godina. Veterinarska stanica Bugojno ima misiju očuvanja zdravlja životinja i životinjskih proizvoda, a samim tim i očuvanja zdravlja ljudi i zaštite okoliša.

Trenutno zapošljava 5 doktora veterinarske medicine  i 2 veterinarska tehničara, čiji ciljevi su svakodnevna briga o vašim životinjama i sa stočarskog i sa društvenog aspekta, te  pružaju veterinarske usluge i odgovaraju na sva postavljena pitanja u svezi Vaših životinja.

Naša vizija je ostvarivanje što boljih poslovnih odnosa, te kvalitetnom brigom o zaposlenicima ostvarivanje zadanih ciljeva u korist svih klijenata, zaposlenika i šire društvene zajednice. Cilj je unaprijediti veterinarsku djelatnost stalnim usavršavanjem i motiviranjem svojih zaposlenika, podignuti veterinarsku djelatnost na višu razinu u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga.


GDJE SE NALAZIMO

 

 

Profile Information

Application 0.000 seconds (+0.000); 0.30 MB (+0.302) - afterLoad
Application 0.048 seconds (+0.047); 1.15 MB (+0.845) - afterInitialise
Application 0.073 seconds (+0.025); 2.61 MB (+1.460) - afterRoute
Application 0.122 seconds (+0.050); 3.29 MB (+0.687) - afterDispatch
Application 0.132 seconds (+0.010); 3.40 MB (+0.109) - beforeRenderModule mod_menu (Top)
Application 0.140 seconds (+0.008); 3.45 MB (+0.044) - afterRenderModule mod_menu (Top)
Application 0.140 seconds (+0.000); 3.44 MB (-0.007) - beforeRenderModule mod_custom (Follow us on)
Application 0.142 seconds (+0.002); 3.45 MB (+0.009) - afterRenderModule mod_custom (Follow us on)
Application 0.142 seconds (+0.000); 3.45 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_custom (Mega copyright)
Application 0.143 seconds (+0.001); 3.45 MB (+0.008) - afterRenderModule mod_custom (Mega copyright)
Application 0.143 seconds (+0.000); 3.45 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_custom (Mega address)
Application 0.144 seconds (+0.001); 3.46 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (Mega address)
Application 0.144 seconds (+0.000); 3.45 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_sp_simple_youtube (Video)
Application 0.145 seconds (+0.001); 3.46 MB (+0.009) - afterRenderModule mod_sp_simple_youtube (Video)
Application 0.145 seconds (+0.000); 3.46 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_custom (Registar Pasa)
Application 0.146 seconds (+0.001); 3.46 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (Registar Pasa)
Application 0.146 seconds (+0.000); 3.46 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_banners (Oglasi)
Application 0.153 seconds (+0.007); 3.53 MB (+0.064) - afterRenderModule mod_banners (Oglasi)
Application 0.153 seconds (+0.000); 3.52 MB (-0.007) - beforeRenderModule mod_megamininews (Zadnje objave)
Application 0.166 seconds (+0.013); 3.65 MB (+0.129) - afterRenderModule mod_megamininews (Zadnje objave)
Application 0.166 seconds (+0.000); 3.57 MB (-0.076) - beforeRenderModule mod_menu (Main Menu)
Application 0.173 seconds (+0.007); 3.59 MB (+0.016) - afterRenderModule mod_menu (Main Menu)
Application 0.173 seconds (+0.000); 3.58 MB (-0.006) - beforeRenderModule mod_custom (Hot-line)
Application 0.174 seconds (+0.001); 3.59 MB (+0.004) - afterRenderModule mod_custom (Hot-line)
Application 0.180 seconds (+0.007); 3.63 MB (+0.046) - afterRender

Memory Usage

3.67 MB (3,847,536 Bytes)

25 Queries Logged

 1. SELECT `data`
    FROM `cxxs_session`
    WHERE `session_id` = '9c17q84n3qpfiejhoin64026m3'
 2. SELECT `session_id`
    FROM `cxxs_session`
    WHERE `session_id` = '9c17q84n3qpfiejhoin64026m3'
    LIMIT 0, 1
 3. INSERT INTO `cxxs_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('9c17q84n3qpfiejhoin64026m3', 0, 1580032262)
 4. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 5. SELECT id, rules
    FROM `cxxs_viewlevels`
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM cxxs_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 7. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 8. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component
    FROM cxxs_menu AS m
    LEFT JOIN cxxs_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    AND m.access IN (1,1)
    ORDER BY m.lft
 9. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 10. SELECT *
    FROM cxxs_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 11. SELECT id, home, template, s.params
    FROM cxxs_template_styles as s
    LEFT JOIN cxxs_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 12. SELECT a.rules
    FROM cxxs_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 13. SELECT b.rules
    FROM cxxs_assets AS a
    LEFT JOIN cxxs_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 14. SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count
    FROM cxxs_content AS a
    LEFT JOIN cxxs_categories AS c
    on c.id = a.catid
    LEFT JOIN cxxs_users AS u
    on u.id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published <= 0
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.id = 68
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-26 09:51:02')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-26 09:51:02')
    AND (a.state = 1 OR a.state =2)
 15. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM cxxs_categories as c
    LEFT JOIN cxxs_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=78
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 16. UPDATE cxxs_content
    SET hits = hits + 1
    WHERE id = 68
 17. SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
    FROM cxxs_modules AS m
    LEFT JOIN cxxs_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    LEFT JOIN cxxs_extensions AS e
    ON e.element = m.module
    AND e.client_id = m.client_id
    WHERE m.published = 1
    AND e.enabled = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2020-01-26 09:51:02')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2020-01-26 09:51:02')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 465 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY m.position, m.ordering
 18. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_contact'
 19. SELECT *
    FROM cxxs_banners
    WHERE NOW() >= `reset`
    AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00'
    AND `reset`!=NULL
    AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)
 20. SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions
    FROM cxxs_banners as a
    WHERE a.state=1
    AND (NOW() >= a.publish_up OR a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (NOW() <= a.publish_down OR a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (a.imptotal = 0 OR a.impmade <= a.imptotal)
    AND a.catid IN (15)
    ORDER BY a.sticky DESC,a.ordering
 21. SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions
    FROM cxxs_banners as a
    WHERE a.state=1
    AND (NOW() >= a.publish_up OR a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (NOW() <= a.publish_down OR a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (a.imptotal = 0 OR a.impmade <= a.imptotal)
    AND a.catid IN (15)
    ORDER BY a.sticky DESC,a.ordering
    LIMIT 0, 5
 22. UPDATE cxxs_banners
    SET impmade = (impmade + 1)
    WHERE id = 5
 23. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published
    FROM cxxs_content AS a
    LEFT JOIN cxxs_content_frontpage AS fp
    ON fp.content_id = a.id
    LEFT JOIN cxxs_categories AS c
    ON c.id = a.catid
    LEFT JOIN cxxs_users AS ua
    ON ua.id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_users AS uam
    ON uam.id = a.modified_by
    LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id ) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.access IN (1,1)
    AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1
    AND a.catid IN (79)
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-26 09:51:02')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-26 09:51:02')
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 2
 24. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM cxxs_categories as c
    LEFT JOIN cxxs_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=79
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 25. UPDATE `cxxs_session`
    SET `data` = 'ftqgl-wyil8wsQah9-1AMSo9DBDZs-RbZ_L5it8JgxKAn-kYOpX_j_Qv2gzfOfNU3E9oEYZx-3s3J1XjSdSkzYU2N4JAceRpQzellyyz3PqsT58WZ9-8PNRxLmRYagcf3Zz2q97gTXSQl5GdcAl32dcWkYBGhP_ofdU65diRmbv_PT3gzHpRtm5_0GKUAT_bGr4zFFBnEs98CrynrZONINCppjuWAERNW1biISfub6Fh29X8pP7sbYRYqVCtkPLuslIVIG3Wtst309DBg7KU0wTLdgQEoffh41Gfb_fRVo1pZGQUIm4PGaQ9gD6Bs35Iat03P2sOckoQktx_kvCAUmScuHTpeIMwEiLl8Ek1Sd6ySX-72VeZXsvX0XjyFwjRxvpHsPYoqLeoY_Uk-d-EvscoI3sU8ZP1om-0fYitLWQ_Z92OOf7zNMcSlV4bWCNV08YK7TY7sEIIaLOofxA4YR9uBIUI7SwK3sikngdLCjd9sHy5OPee78ig6vVyqyuf7zSe5EETDU4hgM12LoVysJxaIT0fJU28Hs82RKrNUlv4yBEAPRq-5PYkTZZddipVgvNHSm7xNatitA-8y_gPUpFwwVeL1rmUJ8gcn3-H6fF81esqW26qXbmWTrHZiMJzquTKzkFIo3zMw61EMa0maRBVbjee8NZt1uGDrp_T3KzB7969R2PjvFDNre1TFLuFacoFgq0t2R8NoUvws_ttO1ftrUV34hdHlzGflQ7wT9C1keH27snF9TsO0T4VZe9izRppAvABOkr31tU_cmlI0ta9REVdVwczubLLFcqUrmkZum2sHn4AbEGZ0Cw4IhfWd1zXOerI7PF3HMnwevnVNtYgmToStN4yfD6jwr5YFSleCyxduwWBt7rsPKL6SeXM1YF4_YwJ6J7mOPkVcAU84dZ2-yeqBCgk2GxyhXYcM8i7gxrvm8ucX3pEU6CqZ3rrRTtjhikkbcwVTWGR6bbwMMfPE1ywREuca8HwQ3pFCjSKbagTJXj8cepUz9AySExZqmByMZHZXO5sKhSBQrQuJUBaSB0xmok-x0k4va1oT6-Yyek55-6NHUjMymW9pw9LV7cr_sxMujKeOVfZzf8XyDcjvuXByoCGIeRxbT4sgsR9fOFqIIqwIYaEPza4N3mD9WHJU3OnUZhG9rjzySNyKA..', `time` = 1580032262
    WHERE `session_id` = '9c17q84n3qpfiejhoin64026m3'

20 Query Types Logged, Sorted by Occurrences.

SELECT Tables:
 1. 4 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM cxxs_extensions
 2. 2 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM cxxs_categories as c LEFT JOIN cxxs_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 3. 2 × SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions FROM cxxs_banners as a
 4. 1 × SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM cxxs_content AS a LEFT JOIN cxxs_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN cxxs_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 5. 1 × SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM cxxs_content AS a LEFT JOIN cxxs_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id LEFT JOIN cxxs_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN cxxs_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 6. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM cxxs_modules AS m LEFT JOIN cxxs_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN cxxs_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
 7. 1 × SELECT * FROM cxxs_banners
 8. 1 × SELECT b.rules FROM cxxs_assets AS a LEFT JOIN cxxs_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 9. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM cxxs_template_styles as s LEFT JOIN cxxs_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
 10. 1 × SELECT id, rules FROM `cxxs_viewlevels
 11. 1 × SELECT `session_id` FROM `cxxs_session`
 12. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM cxxs_extensions
 13. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component FROM cxxs_menu AS m LEFT JOIN cxxs_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 14. 1 × SELECT `data` FROM `cxxs_session`
 15. 1 × SELECT * FROM cxxs_languages
 16. 1 × SELECT a.rules FROM cxxs_assets AS a
OTHER Tables:
 1. 1 × UPDATE `cxxs_session` SET `data` = 'ftqgl-wyil8wsQah9-1AMSo9DBDZs-RbZ_L5it8JgxKAn-kYOpX_j_Qv2gzfOfNU3E9oEYZx-3s3J1XjSdSkzYU2N4JAceRpQzellyyz3PqsT58WZ9-8PNRxLmRYagcf3Zz2q97gTXSQl5GdcAl32dcWkYBGhP_ofdU65diRmbv_PT3gzHpRtm5_0GKUAT_bGr4zFFBnEs98CrynrZONINCppjuWAERNW1biISfub6Fh29X8pP7sbYRYqVCtkPLuslIVIG3Wtst309DBg7KU0wTLdgQEoffh41Gfb_fRVo1pZGQUIm4PGaQ9gD6Bs35Iat03P2sOckoQktx_kvCAUmScuHTpeIMwEiLl8Ek1Sd6ySX-72VeZXsvX0XjyFwjRxvpHsPYoqLeoY_Uk-d-EvscoI3sU8ZP1om-0fYitLWQ_Z92OOf7zNMcSlV4bWCNV08YK7TY7sEIIaLOofxA4YR9uBIUI7SwK3sikngdLCjd9sHy5OPee78ig6vVyqyuf7zSe5EETDU4hgM12LoVysJxaIT0fJU28Hs82RKrNUlv4yBEAPRq-5PYkTZZddipVgvNHSm7xNatitA-8y_gPUpFwwVeL1rmUJ8gcn3-H6fF81esqW26qXbmWTrHZiMJzquTKzkFIo3zMw61EMa0maRBVbjee8NZt1uGDrp_T3KzB7969R2PjvFDNre1TFLuFacoFgq0t2R8NoUvws_ttO1ftrUV34hdHlzGflQ7wT9C1keH27snF9TsO0T4VZe9izRppAvABOkr31tU_cmlI0ta9REVdVwczubLLFcqUrmkZum2sHn4AbEGZ0Cw4IhfWd1zXOerI7PF3HMnwevnVNtYgmToStN4yfD6jwr5YFSleCyxduwWBt7rsPKL6SeXM1YF4_YwJ6J7mOPkVcAU84dZ2-yeqBCgk2GxyhXYcM8i7gxrvm8ucX3pEU6CqZ3rrRTtjhikkbcwVTWGR6bbwMMfPE1ywREuca8HwQ3pFCjSKbagTJXj8cepUz9AySExZqmByMZHZXO5sKhSBQrQuJUBaSB0xmok-x0k4va1oT6-Yyek55-6NHUjMymW9pw9LV7cr_sxMujKeOVfZzf8XyDcjvuXByoCGIeRxbT4sgsR9fOFqIIqwIYaEPza4N3mD9WHJU3OnUZhG9rjzySNyKA..', `time` = 1580032262
 2. 1 × UPDATE cxxs_banners SET impmade = (impmade + 1)
 3. 1 × UPDATE cxxs_content SET hits = hits + 1
 4. 1 × INSERT INTO `cxxs_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('9c17q84n3qpfiejhoin64026m3', 0, 1580032262