Osoblje

Ajdin Bašić dr.vet.med. (Direktor)

Sanel Alagić dr.vet.med.

Muris Mandara dr.vet.med.

Sabina Mandara dr.vet.med.

Bedrudin Vrtagić vet. tehničar

Franjo Bekavac vet. tehničar

Jašarević Almir vet.lab.