Zadnje objave

Parvoviroza-opaka bolest štenadi!!!

24.11.2019

Parvoviroza je vrlo zarazno oboljenje kod pasa uzrokovana izrazito otpornim parvovirusom,koji se u o
Kako donirati hranu za pse

21.11.2019

Donaciju za hranu u Prihvatilište za pse ,,Koprivnica,, možete uplatiti direktno na račun Veterin

Video

Oglasi

Hirurška sterilizacija mačke

Sterilizacija je operacija kojom se mački uklanjaju reproduktivni organi kako bi se spriječilo nekontrolisano razmnožavanje.

Sterilizacija se preporučuje uvjek, osim ako nemate mačku sa pedigreom i namjeravate da se bavite uzgojem potomstva.

Idealno bi bilo sterilizati mačku prije prvog tjeranja, najranije u dobi od 6 meseci, iako se ona može obaviti u bilo kojoj životnoj dobi. 

Sterilizacijom se obavlja potpuna histerektomija, uklanjanje oba jajnika i materice. Uklanjanjem reproduktivnih organa mačka više ne može da ima mlade, a ujedno prestaje ciklus tjeranja, što znači da su cjelonoćna mijaukanja stvar prošlosti. 

Sterilizacija se može sprovesti rezom ispod stomaka ili sa strane, nijedna od ove dvije metode nije bolja i izbor zavisi samo od metode koju vaš veterinar preferira. 

Cjeli postupak, od prvog reza do ušivanja, traje oko pola  sata, ali sama priprema za operaciju traje malo duže. Prije operacije mačku treba uspavati i obrijati dio dlake oko stomaka gde će se raditi rez. Nakon operacije mački treba dodatnih pola sata kako bi povratila svijest. 

Vjerovatno ćete mačku na operaciju dovesti odmah ujutro kako bi je veterinar pregledao, izvagao i pripremio za predstojeću operaciju. Mačka će kod veterinara ostati tokom cjelog dana kako bi se pratilo njeno stanje i, ako je sve u redu, uveče će biti puštena kući. 

Po dolasku kući mački osigurajte mir kako bi mogla da se do kraja oporavi. Vjerovatno će dobiti plastični okovratnik koji će je sprečiti da liže šavove. Mačke vrlo rijetko pokazuju znakove bola i neugode nakon operacije a za dan do dva trebalo bi da se u potpunosti oporavi. 

Nakon nekoliko dana mačku treba odvesti kod veterinara na kontrolu kako biste bili sigurni da rana pravilno zarasta. Neki veterinari koriste šavove koje poslije ručno uklanjaju, dok većina sada koristi one samorazgradive. 

Na tjelu mačke će biti vidljiv maleni ožiljak koji će vrijemenom blijediti, a nakon što mački na tom mjestu ponovo izraste krzno, ožiljak se više neće vidjeti.

 

Veterinarska stanica Bugojno

Profile Information

Application 0.000 seconds (+0.000); 0.30 MB (+0.302) - afterLoad
Application 0.055 seconds (+0.054); 1.15 MB (+0.845) - afterInitialise
Application 0.079 seconds (+0.025); 2.64 MB (+1.492) - afterRoute
Application 0.127 seconds (+0.047); 3.30 MB (+0.659) - afterDispatch
Application 0.136 seconds (+0.009); 3.41 MB (+0.109) - beforeRenderModule mod_menu (Top)
Application 0.145 seconds (+0.009); 3.45 MB (+0.044) - afterRenderModule mod_menu (Top)
Application 0.145 seconds (+0.000); 3.44 MB (-0.007) - beforeRenderModule mod_custom (Follow us on)
Application 0.147 seconds (+0.002); 3.45 MB (+0.009) - afterRenderModule mod_custom (Follow us on)
Application 0.147 seconds (+0.000); 3.45 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_custom (Mega copyright)
Application 0.149 seconds (+0.001); 3.46 MB (+0.008) - afterRenderModule mod_custom (Mega copyright)
Application 0.149 seconds (+0.000); 3.46 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_custom (Mega address)
Application 0.150 seconds (+0.001); 3.46 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (Mega address)
Application 0.150 seconds (+0.000); 3.46 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_sp_simple_youtube (Video)
Application 0.151 seconds (+0.001); 3.47 MB (+0.009) - afterRenderModule mod_sp_simple_youtube (Video)
Application 0.151 seconds (+0.000); 3.46 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_custom (Registar Pasa)
Application 0.152 seconds (+0.001); 3.47 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (Registar Pasa)
Application 0.152 seconds (+0.000); 3.47 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_banners (Oglasi)
Application 0.159 seconds (+0.007); 3.53 MB (+0.064) - afterRenderModule mod_banners (Oglasi)
Application 0.159 seconds (+0.000); 3.52 MB (-0.007) - beforeRenderModule mod_megamininews (Zadnje objave)
Application 0.171 seconds (+0.012); 3.65 MB (+0.126) - afterRenderModule mod_megamininews (Zadnje objave)
Application 0.171 seconds (+0.000); 3.58 MB (-0.076) - beforeRenderModule mod_menu (Main Menu)
Application 0.178 seconds (+0.007); 3.59 MB (+0.016) - afterRenderModule mod_menu (Main Menu)
Application 0.178 seconds (+0.000); 3.58 MB (-0.006) - beforeRenderModule mod_custom (Hot-line)
Application 0.179 seconds (+0.001); 3.59 MB (+0.004) - afterRenderModule mod_custom (Hot-line)
Application 0.186 seconds (+0.007); 3.64 MB (+0.049) - afterRender

Memory Usage

3.67 MB (3,849,928 Bytes)

27 Queries Logged

 1. SELECT `data`
    FROM `cxxs_session`
    WHERE `session_id` = '1h9omh3vis14kgou8lsbcqgol1'
 2. DELETE
    FROM `cxxs_session`
    WHERE `time` < 1580031625
 3. SELECT `session_id`
    FROM `cxxs_session`
    WHERE `session_id` = '1h9omh3vis14kgou8lsbcqgol1'
    LIMIT 0, 1
 4. INSERT INTO `cxxs_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('1h9omh3vis14kgou8lsbcqgol1', 0, 1580032525)
 5. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 6. SELECT id, rules
    FROM `cxxs_viewlevels`
 7. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM cxxs_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 8. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 9. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component
    FROM cxxs_menu AS m
    LEFT JOIN cxxs_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    AND m.access IN (1,1)
    ORDER BY m.lft
 10. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 11. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM cxxs_categories as c
    LEFT JOIN cxxs_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=89
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 12. SELECT alias, catid
    FROM cxxs_content
    WHERE id = 89
 13. SELECT *
    FROM cxxs_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 14. SELECT id, home, template, s.params
    FROM cxxs_template_styles as s
    LEFT JOIN cxxs_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 15. SELECT a.rules
    FROM cxxs_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 16. SELECT b.rules
    FROM cxxs_assets AS a
    LEFT JOIN cxxs_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 17. SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count
    FROM cxxs_content AS a
    LEFT JOIN cxxs_categories AS c
    on c.id = a.catid
    LEFT JOIN cxxs_users AS u
    on u.id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published <= 0
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.id = 89
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-26 09:55:25')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-26 09:55:25')
    AND (a.state = 1 OR a.state =2)
 18. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM cxxs_categories as c
    LEFT JOIN cxxs_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=79
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 19. UPDATE cxxs_content
    SET hits = hits + 1
    WHERE id = 89
 20. SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
    FROM cxxs_modules AS m
    LEFT JOIN cxxs_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    LEFT JOIN cxxs_extensions AS e
    ON e.element = m.module
    AND e.client_id = m.client_id
    WHERE m.published = 1
    AND e.enabled = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2020-01-26 09:55:25')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2020-01-26 09:55:25')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 233 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY m.position, m.ordering
 21. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_contact'
 22. SELECT *
    FROM cxxs_banners
    WHERE NOW() >= `reset`
    AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00'
    AND `reset`!=NULL
    AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)
 23. SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions
    FROM cxxs_banners as a
    WHERE a.state=1
    AND (NOW() >= a.publish_up OR a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (NOW() <= a.publish_down OR a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (a.imptotal = 0 OR a.impmade <= a.imptotal)
    AND a.catid IN (15)
    ORDER BY a.sticky DESC,a.ordering
 24. SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions
    FROM cxxs_banners as a
    WHERE a.state=1
    AND (NOW() >= a.publish_up OR a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (NOW() <= a.publish_down OR a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (a.imptotal = 0 OR a.impmade <= a.imptotal)
    AND a.catid IN (15)
    ORDER BY a.sticky DESC,a.ordering
    LIMIT 0, 5
 25. UPDATE cxxs_banners
    SET impmade = (impmade + 1)
    WHERE id = 5
 26. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published
    FROM cxxs_content AS a
    LEFT JOIN cxxs_content_frontpage AS fp
    ON fp.content_id = a.id
    LEFT JOIN cxxs_categories AS c
    ON c.id = a.catid
    LEFT JOIN cxxs_users AS ua
    ON ua.id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_users AS uam
    ON uam.id = a.modified_by
    LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id ) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.access IN (1,1)
    AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1
    AND a.catid IN (79)
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-26 09:55:25')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-26 09:55:25')
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 2
 27. UPDATE `cxxs_session`
    SET `data` = 'qemYYMPSu95m0aC8bvpSJbxaZTsvKSCGDaHYhAQl4PM8kt9A13ukmK2ASVpTTwlJxXdmPNh0vQf2frtwOmQHRJd6m15UN4Y-uNm29uL0UcFXRT9vHT38clrgToXRuXCIq8uIS1_je1rELu-A5s4MsfOs5sRPm4IdRpK3z5zsX5S2MgXhm608tV1abARWVdVCU6EHzZ7un7II2hlWkWBNsGjSJxHjTMvuYh7YSRFIdWLGUYQ-KStqVBmeT04tCtOwWccQ37viBMU8orzK4H1CFbvl3r9fMdzrvVxNxDXO1AceJB22XZwgmiLDmrhhdx36bw3P5gNJvyv-0mQ-gDA0jbMuPYoArOuIjdXPOoZTxIj97P006NoBardoHEbiGxq3wCsXG5oWR4kMaX_VfrgLls4wFTkJL0hky9kPS8LbxRYnS31o3HgHVTlvJE6hY6fGyOJ8c1zs7zPFSXWpJrbbYB0GZZydYi5yRaVnvko1o208E4drwlxZMOGgW8gjYvBjlWZ1DgZgsjfQPGy6z5VS_io-eKhh2MtXXkkycMJewmAos2JfKJhCIHifJuSO2iy7y_uZSkSv9c3cv4rGtLz-10X-RdewTLWAEUXr3UjgBYswZU-RRO2f9nMCdnqcOLZSRGqevFr5lCnfg-FB1s237VPrZQRL2SIty1lNRIcIFVB0ANSpIyMTi5In4-6x278u6zDgfJTHD5vjLSf4tvPRNYZiBwhoj6Tlj6sJe85eEOo-EBYo9QUXGGIU54T1QYRKOxc4NeBD-5f1a8HpO3ec0uOwO8j_K-IItu-V3uztPa3HjLJUxkx1dEt_ejnG3CKwjDnkg1XyDCuu5E2Kj3LGVtqry9Mi-YBUGiG-fzdgsbCQx4tqZ1j5j32Pe3kbxVkG2UxIpwGcDU9CGJESvq7LkMw70Cq9AvjmzdisJoTMWnIPzP6-CT0ZYquZI9KJLZ7WgYnwceibFsaFiRzYAadLkkrnGfigBU6fVEB9WN2VOg9rWrbgQw1n7rkauzh7Z60Bs1naXp2Un9_GTuSNgqtK86cHwnFLnj3xWn1Y6jSoP2Df0e09mFhLj5Tz51z1WoxofhOt952SvFN_KdIi6N6v5BfrNR5W3JB52AtgXC4VhUkQHpIiMW7VdW9oPg82E9x5wXjj0D4GlTTO1Z28Xmhtfw..', `time` = 1580032525
    WHERE `session_id` = '1h9omh3vis14kgou8lsbcqgol1'

22 Query Types Logged, Sorted by Occurrences.

SELECT Tables:
 1. 4 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM cxxs_extensions
 2. 2 × SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions FROM cxxs_banners as a
 3. 2 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM cxxs_categories as c LEFT JOIN cxxs_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 4. 1 × SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM cxxs_content AS a LEFT JOIN cxxs_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN cxxs_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 5. 1 × SELECT b.rules FROM cxxs_assets AS a LEFT JOIN cxxs_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 6. 1 × SELECT * FROM cxxs_banners
 7. 1 × SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM cxxs_content AS a LEFT JOIN cxxs_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id LEFT JOIN cxxs_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN cxxs_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 8. 1 × SELECT a.rules FROM cxxs_assets AS a
 9. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM cxxs_modules AS m LEFT JOIN cxxs_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN cxxs_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
 10. 1 × SELECT * FROM cxxs_languages
 11. 1 × SELECT id, rules FROM `cxxs_viewlevels
 12. 1 × SELECT `session_id` FROM `cxxs_session`
 13. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM cxxs_extensions
 14. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component FROM cxxs_menu AS m LEFT JOIN cxxs_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 15. 1 × SELECT `data` FROM `cxxs_session`
 16. 1 × SELECT alias, catid FROM cxxs_content
 17. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM cxxs_template_styles as s LEFT JOIN cxxs_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
OTHER Tables:
 1. 1 × UPDATE `cxxs_session` SET `data` = 'qemYYMPSu95m0aC8bvpSJbxaZTsvKSCGDaHYhAQl4PM8kt9A13ukmK2ASVpTTwlJxXdmPNh0vQf2frtwOmQHRJd6m15UN4Y-uNm29uL0UcFXRT9vHT38clrgToXRuXCIq8uIS1_je1rELu-A5s4MsfOs5sRPm4IdRpK3z5zsX5S2MgXhm608tV1abARWVdVCU6EHzZ7un7II2hlWkWBNsGjSJxHjTMvuYh7YSRFIdWLGUYQ-KStqVBmeT04tCtOwWccQ37viBMU8orzK4H1CFbvl3r9fMdzrvVxNxDXO1AceJB22XZwgmiLDmrhhdx36bw3P5gNJvyv-0mQ-gDA0jbMuPYoArOuIjdXPOoZTxIj97P006NoBardoHEbiGxq3wCsXG5oWR4kMaX_VfrgLls4wFTkJL0hky9kPS8LbxRYnS31o3HgHVTlvJE6hY6fGyOJ8c1zs7zPFSXWpJrbbYB0GZZydYi5yRaVnvko1o208E4drwlxZMOGgW8gjYvBjlWZ1DgZgsjfQPGy6z5VS_io-eKhh2MtXXkkycMJewmAos2JfKJhCIHifJuSO2iy7y_uZSkSv9c3cv4rGtLz-10X-RdewTLWAEUXr3UjgBYswZU-RRO2f9nMCdnqcOLZSRGqevFr5lCnfg-FB1s237VPrZQRL2SIty1lNRIcIFVB0ANSpIyMTi5In4-6x278u6zDgfJTHD5vjLSf4tvPRNYZiBwhoj6Tlj6sJe85eEOo-EBYo9QUXGGIU54T1QYRKOxc4NeBD-5f1a8HpO3ec0uOwO8j_K-IItu-V3uztPa3HjLJUxkx1dEt_ejnG3CKwjDnkg1XyDCuu5E2Kj3LGVtqry9Mi-YBUGiG-fzdgsbCQx4tqZ1j5j32Pe3kbxVkG2UxIpwGcDU9CGJESvq7LkMw70Cq9AvjmzdisJoTMWnIPzP6-CT0ZYquZI9KJLZ7WgYnwceibFsaFiRzYAadLkkrnGfigBU6fVEB9WN2VOg9rWrbgQw1n7rkauzh7Z60Bs1naXp2Un9_GTuSNgqtK86cHwnFLnj3xWn1Y6jSoP2Df0e09mFhLj5Tz51z1WoxofhOt952SvFN_KdIi6N6v5BfrNR5W3JB52AtgXC4VhUkQHpIiMW7VdW9oPg82E9x5wXjj0D4GlTTO1Z28Xmhtfw..', `time` = 1580032525
 2. 1 × UPDATE cxxs_banners SET impmade = (impmade + 1)
 3. 1 × UPDATE cxxs_content SET hits = hits + 1
 4. 1 × INSERT INTO `cxxs_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('1h9omh3vis14kgou8lsbcqgol1', 0, 1580032525
 5. 1 × DELETE FROM `cxxs_session`